Projekt på förskolan

På Äppellunden arbetar vi aktivt med att utveckla och vårda vår miljö, gärna med barnens hjälp. Vi har under de senaste åren berikat barnens utemiljö genom ett stort odlingsprojekt med olika sorters bärbuskar, lavendel och andra växter, en kiosk, två ute-spisar en labyrint, en bananbacke, kastanjestaket, ett nytt klättertorn och en grillkåta. Vi upplever att barnen är väldigt intresserade av processer i naturen och att de visar större omsorg och hängivenhet när de själva fått vara med och delta i arbetet.

  • Under verksamhetsåret 2017- 2018 arbetade hela förskolan med Grön Flagg temat Livsstil och hälsa.
  • Under verksamhetsåret 2018- 2019 arbetade hela förskolan med temat Djur och Natur.

Personalen på förskolan har tillsammans med barn och föräldrar byggt en sinneslabyrint. Stenar i formen av en labyrint omges av odlingslådor och häckplantor som bjuder in till rörelse och utforskning. I odlingslådorna har barn och personal tillsammans planterat växter för alla sinnen. Vackra blommor i olika färger att titta på, växter som prasslar i vinden att lyssna på, frukt, grönt och örter att smaka på och växter som doftar gott. Barnen har fått delta i hela processen och många frågor har väckts under tiden. Genom detta projekt upplever vi att barnens intresse för odling och olika processer i naturen har ökat och gett mersmak för framtiden. Att äta örter, bär och grönsaker som man själv varit med att plantera är något väldigt speciellt.

I anslutning till vår labyrint byggdes en grillkåta och de två sammanlänkades av en stig omringad av lavendel. Vi önskade möjliggöra för matlagning utomhus där barnen kan vara delaktiga på ett säkert och lustfyllt sätt. Grillkåtan är också en plats där vi kan samlas med några barn, i samband med odling, för en musikstund, lek, samtal eller en stunds lugn. Barnen är väldigt glada för vår kåta och de växter vi planterat omkring den.