Projekt på förskolan

På Äppellunden arbetar vi aktivt med att utveckla vår utemiljö. Förskolan har deltagit i projektet Gröna skolgårdar och beviljats bidrag via Naturskolan för att kunna göra större satsningar i ämnet. Vi har under de senaste åren berikat barnens lekmiljö bl.a. genom ett stort odlingsprojekt med olika sorters bär, en kiosk, två ute-spisar och en leklåda.

Under verksamhetsåret 2017-2018 arbetade hela förskolan med Grön Flagg temat Livsstil och hälsa.

I syfte att medvetandegöra barnen om återvinning och hållbarhet har personal tillsammans med barn målat och byggt olika lekstationer av trämaterial som skänkts eller redan funnits på förskolan. Tillsammans har vi skapat två bilar, två båtar, en balansbom, en trappa, en randig bänk och en farkost som genom barnens fantasi ständigt byter namn.

Personalen på förskolan har tillsammans med barn och föräldrar byggt en sinneslabyrint. Stenar i formen av en labyrint omges av odlingslådor och häckplantor som bjuder in till rörelse och utforskning. I odlingslådorna har barn och personal tillsammans planterat växter för alla sinnen. Vackra blommor i olika färger att titta på, växter som prasslar i vinden att lyssna på, frukt, grönt och örter att smaka på och växter som doftar gott. Barnen har fått delta i hela processen och många frågor har väckts under tiden. Genom detta projekt upplever vi att barnens intresse för odling och olika processer i naturen har ökat och gett mersmak för framtiden. Att äta örter, bär och grönsaker som man själv varit med att plantera är något väldigt speciellt.

Under verksamhetsåret 2018-2019 arbetar förskolan med temat Djur och Natur och inom det temat med 4 specifika utvecklingsområden; Närmiljö, Frukt & Grönsaker, Årstider och Djurens välmående.