Om oss

Vår vision är att med barnet i centrum utveckla en spännande verksamhet med fokus på miljö, hälsa och ekologi. I lekens form och med glädje och lust utforskar vi världen tillsammans med barnen i enlighet med förskolans läroplan. I leken får barnen pröva sina upplevelser på ett individuellt sätt och det blir på så sätt till kunskap för barnet.  Exempel på färdigheter som barnet utvecklar i sin egen takt genom leken är: motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, empati, språk, kreativt tänkande, uppfinningsförmåga och grundläggande matematisk förmåga.

På Äppellunden lägger vi stor vikt vid att miljön ska vara inbjudande och inspirerade och ge barnen trygghet att kunna leka, utvecklas och känna lust att lära. Vi arbetar aktivt och med barnens delaktighet med att vårda och utveckla vår miljö, såväl inomhus som utomhus. Vi har en stor och charmig trädgård och barnen får därför tillgång till mycket utevistelse och rörelse varje dag. Vi strävar också efter att dra ner på gifter i barnens närmiljö och använder oss därför främst av leksaker i naturmaterial.

Äppellunden drivs av en stiftelse vars ändamål är att bedriva verksamhet för barn med inspiration från de idéer som har sitt ursprung i Waldorfpedagogiken. Förskolan följer den lag som reglerar svensk förskoleverksamhet, läroplanen för förskolan Lpfö 18.

Vår ambition är att aktivt delta i den nutida debatten om utveckling och lärande för barn och på så vis bidra till att waldorfpedagogiken moderniseras och utvecklas. Waldorfpedagogiken kan bäst beskrivas som ett förhållningssätt snarare än en metod. Kännetecknande för de verksamma pedagogerna är ett lyssnande, kreativt föränderligt växande hos den enskilde. Detta kräver ett engagemang i barnverksamheten, men också ett engagemang i samhällslivet. Barn har rätt till vuxna som tar konkret, aktiv del i den omkringliggande verkligheten. Det är viktigt för oss att pedagogerna står upp för sin professionalitet på barnens sida gentemot det som på olika sätt hotar barnens rätt till en lycklig barndom. Äppellunden är en plats där glädje och humor i samspel mellan barn och vuxna är en central byggsten.

Praktisk information om verksamheten

Vi har just nu fyra grupper på förskolan. Smultronet, Björnbäret och Blåbäret (1-3år) och Hallonet (3-6 år).

Öppettider: Vi har öppet måndag-fredag 7 -17.

Äppellunden följer samma regler för avgift och inkomsttaxa som de kommunala förskolorna i Lunds kommun.

Välkommen att ställa ditt barn i kö!